Diagnoza Integracji Sensorycznej550zl / 3 spotkania
Zajęcia Terapii Integracji Sensorycznej 130 zł/ 50 min
Zajęcia Terapii Integracji Sensorycznej 70zł / 30 min
Zajęcia z fizjoterapeutą 70zł /30 min
Trening Umiejętności Społecznychgrupa 6 os. 80zł / 60 min
Trening Umiejętności Społecznychgrupa 3os. 100zł / 60 min
Konsultacja logopedyczna 160zł/ 60 min
Zajęcia logopedyczne 80zł / 30 min
Konsultacja z psychoterapeutą- dzieci i młodzież 160zł / 60 min
Psychoterapia dzieci i młodzieży 160zł / 50 min
Konsultacja z psychoterapeutą – dorośli 220zł / 90 min
Psychoterapia dorosłych 180zł / 50 min
Terapia psychologiczna 130zł/ 50 min
Terapia ogólnorozwojowa
Terapia pedagogiczna
Terapia ręki
120zł / 50 min
Wydanie opinii po dniagnozie 150 zł
Cennik obowiązuje od 1 maja 2023r.