Jesteśmy placówką diagnostyczno terapeutyczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

Prowadzimy diagnozę zespołową spectrum autyzmu ( diagnoza kompleksowa- psycholog, pedagog specjalny, Ados2, psychiatra, zakończoną wydaniem dokumentacji medycznej).

Diagnozy:

Spektrum autyzmu

-stawiana jest na podstawie obserwacji zachowania w trzech sferach: interakcji społecznych, komunikacji oraz sztywności zachowania

FAS/FASD

-FAS to alkoholowy zespół płodowy -FASD określa zespół zaburzeń które są skutkiem spożywania alkoholu w ciąży

Psychologiczna

-Profesjonalna usługa wykonywana przez psychologa, która polega między innymi na odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych sfer rozwoju.

Pedagogiczna

-Rozpoznawanie jakiegoś zdarzenia czy sytuacji w celu zdobycia dokładnych informacji i przygotowanie do działań naprawczych

Integracji sensorycznej

-formalna ocena sposobu, w jaki dziecko przetwarza i reaguje na informacje sensoryczne

Przetwarzania słuchowego

-Wykluczenie wszelkiego rodzaju ubytków słuchu i upośledzenia dziecka. Badanie rozpoczyna się szczegółowym wywiadem, który dotyczy między innymi rozwoju dziecka i okresu prenatalnego z koleji potem ocenia się czułość słuchu

Funkcjonalna

-polega na określeniu poziomu funkcjonowania dziecka w różnych aspektach i sferach rozwoju

Konsultacje:

W zakresie zaburzeń rozwojowych dzieci

-Zaburzenia rozwoju dziecka mogą mieć charakter emocjonalny lub somatyczny. Jeśli dziecko ma niesprzyjające środowisko rodzinne i pozbawione jest opieki, zwiększa się ryzyko poważnych problemów, takich jak nerwice ruchowe, zaburzenia mowy czy lękliwość i nieufność wobec innych.

W zakresie trudnosci wychowawczych

-to spotkania i rozmowy w celu omówienia problemów wychowawczych, niepokojących zachowań ze strony dzieci i wszelkich trudności w relacji z nimi oraz rozpoczęcia pracy nad ich rozwiązaniem.

W zakresie zaburzeń w kierunku spectrum autyzmu

– ocena aktualnego funkcjonowania danej osoby pod kątem występowania cech charakterystycznych dla spektrum autyzmu (w tym również zespołu Aspergera).

Z osteopatą

– metodą diagnozowania dolegliwości oraz leczenia ich rękami. W procesie diagnozy stosuje się dokładny wywiad z pacjentem oraz badanie ruchomości ciała, a w razie potrzeby także badania obrazowe.

Terapie:

Logopedyczna

-ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Psychologiczna

-Pacjent przygląda się sobie oraz wraz z terapeutą poszukuje dla siebie alternatywnych, nieprzysparzających cierpienia sposobów funkcjonowania i myślenia. Terapia psychologiczna pozwala na zdobycie umiejętności, dzięki którym można lepiej radzić sobie w życiu.

Psychoterapia dzieci, młodzieży, dorosłych

– jest skuteczną pomocą przy stracie bliskiej osoby, w urazie powypadkowym, w sytuacji odczuwania cierpienia psychicznego (lęku, niemocy, pustki, nerwicy, depresji). Pomaga także w przypadku dolegliwości psychosomatycznych, jak np. alergie, migreny, zaburzenia snu

Pedagogiczna

-proces długotrwałych oddziaływań nastawionych na pomoc dziecku. Celem jej jest niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Działania terapeutyczne nastawione są na eliminowanie ujemnych konsekwencji ujawnianych deficytów, podwyższanie samooceny i motywacji do działania.

Integracji sensorycznej

-Terapia SI najczęściej przebiega w formie zabawy. Poprzez huśtanie się w hamakach, balansowanie, zabawy z piłką układ nerwowy i mózg dziecka uczy się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne i integracji wrażeń płynących z różnych zmysłów.

Terapii ręki

-terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych.

Fizjoterapia

– to rodzaj rehabilitacji medycznej, typ fizjoterapii. Podczas fizykoterapii wykorzystuje się w celach leczniczych zjawiska fizyczne takie jak prąd elektryczny, światło, magnetyzm, ultradźwięki oraz niską temperaturę i oddziałuje za ich pomocą na zmienione chorobowe miejsca.

TUS

-TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Terapia grupowa

-opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają.

Zapraszamy.